Nyheter

16 feb2023

Uppdatering kring läckage

Som vi tidigare kommunicerat hade vi under vecka 6 ett läckage av olja från vår pistmaskin. De initiala åtgärderna med att skrapa bort snön, som vidtogs under början av vecka 6 hade tyvärr inte den effekt som förväntats. Vi gjorde därefter två mer omfattande arbeten (fredag v6 och söndag v6).
Under vecka 7 har vi gjort ett flertal skidtester med både vallningsbara skidor och skins. Utfallet var betydligt bättre och vår bedömning är att det inte längre blir ifrysning i fästvallan eller beläggning på glid-och fästzoner. Vi ser dagligen över läget och vidtar genast åtgärder om det behövs.

Efter snöskrapen har vi fräst upp packad snö som legat under tidigare snölager. Vår nuvarande snö är renare och har betydligt bättre glid än tidigare. Då vi endast byter snö en gång per år så finns vallarester/klister/smuts i snön. Därav är det viktigt att rengöra skidor och skins samt att impregnera skinshuden regelbundet, för att motverka att smuts fastnar i skidan.

Har du åkt under vecka 6 och blivit påverkade av detta, kontakta oss via skidome@serneke.se för en bedömning av dina skidor. Är skidorna påverkade av oljan hjälper vi dig med rengöring/vallning utan kostnad.
Vi har just nu högt tryck på vår vallaservice och dina skidor blir klara på ca 2-3 arbetsdagar, vi kontaktar dig när skidorna är klara.

Upplever du fortsatta problem eller har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss via skidome@serneke.se

Uppdatering kring läckage - Skidhall för längdskidåkning i Göteborg.

6 okt2023

Nu utökar vi antalet pistningar!

Från vecka 41 utökar vi antalet pistningar till två gånger per vecka. Vi kommer att pista på torsdagar och söndagar efter stängning. Vill du åka i nypistade spår ska...

Läs mer här

1 sep2023

Pistning

Pistning under hösten Från och med öppning 11/9 kommer vi att pista en gång per vecka, på söndagskvällar. Du möts av nypistade spår varje måndagsmorgon. Under hösten när beläggningen...

Läs mer här

8 aug2023

Öppettider efter snöbytet

Pistmaskinerna går varma inne i Skidome och kämpar för fullt med att forsla ut den gamla snön och få den nya snön på plats. När vi slår upp portarna...

Läs mer här