Hållbarhet

Hållbarhet - Skidhall för längdskidåkning i Göteborg.

Skidome är beläget i Prioritet Serneke Arena. Arenan har solceller installerade på taket vilket bidrar till elförsörjning som verksamheterna drar nytta av. Det elavtal som är tecknat är aktivt valt att endast leverera förnybar el från vindkraft eller solkraft. Skidomes inomhusarena ställer självklart höga krav på energiförsörjning då temperaturen behöver vara -3,5 grader för att snön skall leva upp till våra kunders förväntan. Detta kompenserar vi genom att all överskottsvärme som kommer från kyltillverkningen i Skidome används för att värma resterande delen av arenan. Vidare har vi sju bergvärmepumpar för värme o varmvatten i arenan.

Snöhantering kräver maskiner, samtliga pistmaskiner i Skidome körs på miljödiesel för att minska utsläpp. En inomhusarena kan bevara snön under ett helt år och byte av snö görs endast en gång om året. Vår valla som vi både använder själva och säljer i butik är fluorfri. Fluor är skadligt för både miljön och för människor och blir även förbjudet inom tävlingssammanhang under säsongen 2023/2024. De är inte tillåtet att valla med fluor i vallahörnan och vi uppmanar att inte åka med skidor som har vallats med fluor.

För att gynna lokal samverkan samarbetar vi brett med närliggande aktörer, som hotell, restaurang, konferensanläggning, skidklubbar, skolor och annan ungdomsverksamhet. För att säkerställa en bra och stabil verksamhet både för de som arbetar och våra besökare så erbjuder vi kursutbud för både större grupper samt enskilt, där besökaren får stöd och utveckling av våra instruktörer, samt utbudsmässigt även ekonomiskt prisvärda 10-kort och medlemskap.

Skidome arbetar, när vi kan, med lokala samarbetspartners. B.la. säljer vi sportdrycker, bars och gels som produceras i Lerum, endast 15km från Skidome. I arenan där vi verkar har vi våra största samarbetspartners, Kviberg Park Hotel & Conference samt Restaurang Campo för att nämna några. Pga det nära samarbetet med Kviberg Park Hotel & Conference så har vi möjlighet att säkerställa trygga arbetstider för våra anställda, då även hotellets reception kan hantera accesser för våra kunder in i Skidome. Vår personal har även möjlighet, om de önskar, att arbeta över olika verksamheter i arenan i ett led att skapa social hållbarhet och förståelse mellan våra nära samarbetspartners.

Vi arbetar kontinuerligt med att sprida ut besökstimmar med högst tryck och informerar om beläggningsläget samt erbjuder generösa öppettider för våra besökare. Tack vare våra investeringar i digitala entrélösningar så möjliggör vi för generösa öppettider till skidhallen utöver Skidomeshopens bemannade öppettider.