Hållbarhet

Hållbarhet - Skidhall för längdskidåkning i Göteborg.

Skidome är beläget i Prioritet Serneke Arena. Arenan har solceller installerade på taket vilket bidrar till elförsörjning som verksamheterna drar nytta av. Det elavtal som är tecknat är aktivt valt att endast leverera förnybar el från vindkraft eller solkraft. Skidomes inomhusarena ställer självklart höga krav på energiförsörjning då temperaturen behöver vara -3,5 grader för att snön skall leva upp till våra kunders förväntan. Detta kompenserar vi genom att all överskottsvärme som kommer från kyltillverkningen i Skidome används för att värma resterande delen av arenan. Vidare har vi sju bergvärmepumpar för värme o varmvatten i arenan.

Snöhantering kräver maskiner, samtliga pistmaskiner i Skidome körs på miljödiesel för att minska utsläpp. En inomhusarena kan bevara snön under ett helt år och byte av snö görs endast en gång om året. Vår valla som vi både använder själva och säljer i butik är flourfri. Flour är skadligt för både miljön och för människor och blir även förbjudet inom tävlingssammanhang framöver. Vi ser gärna att våra besökare använder sig av flourfria produkter i vår vallahörna.

För att gynna lokal samverkan samarbetar vi brett med närliggande aktörer, som hotell, restaurang, konferensanläggning, skidklubbar, skolor och annan ungdomsverksamhet. För att säkerställa en bra och stabil verksamhet både för de som arbetar och våra besökare så erbjuder vi kursutbud för både större grupper samt enskilt, där besökaren får stöd och utveckling av våra instruktörer, samt utbudsmässigt även ekonomiskt prisvärda 10-kort och medlemskap.

Vi arbetar kontinuerligt med att sprida ut besökstimmar med högst tryck och informerar om beläggningsläget samt erbjuder generösa öppettider för våra besökare. Då vi under vissa timmar kan vara obemannade pga investering i digitala entrélösningar så påverkar inte våra generösa öppettider till skidhallen och besökare kan åka skidor under samma generösa öppettider året om.