Konditionsträning

Konditionsträning är ett förenklat uttryck för träning som ökar en persons syreupptagningsförmåga. Syreupptagningsförmågan innebär en persons förmåga att ta upp och transportera syre till arbetande muskler. Denna förmåga kan tränas upp genom olika typer av högintensiv och lågintensiv träning. För att träna upp konditionen krävs ingen specifik träningsgren utan även om man vill öka sin kapacitet på i detta fall längdskidor så kan du gynnas av att träna din kondition genom exempelvis löpning, cykel och rullskidor.

Konditionsträning - Skidhall för längdskidåkning i Göteborg.

Lågintensiv distansträning

Lågintensivträning innebär att man exempelvis åker skidor i ett behagligt tempo under en längre tid. Tanken med lågintensiv distansträning är att man ska bli trött av att träningspasset pågår länge och inte av att man åker snabbt. Intensitetsnivån bör vara mellan 45-70% av sin maximala hjärtfrekvens och ungefär 10-13 på Borgskalan.

Submaximal intervallträning

Vid submaximal intervallträning pratar man ofta om tröskelträning, vilket innebär att man tränar precis på gränsen till att det produceras mer mjölksyra än vad kroppen klarar av att transportera bort. Vid denna typ av intervall bör man hålla sig runt 70-90% av sin maximala hjärtfrekvens och mellan 14-17 på Borgskalan. Intervalltiden vid denna typ av träning är ca 5-20min per intervall med kort vila på ca 1-4 min.

Högintensiv intervallträning

Vid högintensiv intervallträning är tanken att man ska arbeta med mycket mjölksyra. Intervallerna vid denna typ av träning är korta på 30sek till 4min och vilan är lång i förhållande till intervallen men kan variera mycket mellan olika pass. Arbetsintensiteten bör vara ungefär 85-100% av maximal hjärtfrekvens och mellan 18-20 på Borgskalan.

Borgskalan

6 Ingen ansträngning alls

7 Extremt lätt

8

9 Mycket lätt

10

11 Lätt

12

13 Något ansträngande

14

15 Ansträngande

16

17 Mycket ansträngande

18

19 Extremt ansträngande

20 Maximalt ansträngande