Bokningsvillkor för skidkurser och PT-lektioner

BETALNING
– Betalning sker på plats eller via webbshopen med kort/swish/friskvård eller PT klipp-kort. Påbörjad kurs/PT återbetalas ej.
– Pris för privatlektion/skidkurs är exklusive entré och ev skidhyra. Vid innehav av årskort/10-kort betalas ingen entré. För skidkurser kursentré läggas till för 499 kr.

AV- OCH OMBOKNING
– Fri avbokning t.o.m 7 dagar före aktivitet
– Senare avbokning debiteras till 50% av aktivitetskostnaden, alternativt ombokas till ett senare tillfälle. Då utan möjlighet till avbokning.
– Vid missat tillfälle utan återkoppling debiteras 100% av
aktivitetskostnaden.

TRIVSELREGLER
– Alkohol/droger får inte förekomma i våra lokaler
(omklädningsrum och Skidome)
– Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller avbryta aktiviteter
vid olämpligt beteende.
– All hyrd utrustning och de lånade nyckelkorten lämnas tillbaka
efter avslutat besök. Ej återlämnad utrustning och nyckelkort
debiteras i efterhand