Covid-19

Det här gäller i Skidome framöver

Skidome följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Coronaviruset. Följande gäller nu i Skidome:

Besök oss gärna men inte när du har sjukdomssymtom

Handsprit finns runt om i anläggningen, använd den gärna

Håll ett respektfullt avstånd till andra besökare och personal

Det får max vistas 150 personer i Skidome, 15 personer i vår butik och 30 personer i vår Skilodge. Vi förbehåller oss rätten till att tillfälligt stänga insläpp om maxantalet är uppnått.

Omklädningsrummen är fortsatt öppna men byt gärna om hemma om möjlighet finns

Tillsammans tar vi ansvar genom att inte besöka anläggningen om vi känner oss sjuka. Glöm inte att tvätta händerna noggrant och ofta, använd gärna vår handsprit under ditt besök. Håll alltid ett respektfullt avstånd på minst 1,5-2 meter till närmsta besökare och personal

Följ vår uppdatering via vår hemsida samt folkhälsomyndighetens uppdateringar 

Hem